Stedelingen II
14 en 15 december
Grote zaal Parktheater

Stedelingen presenteert: De koning is dood; leve de koning!

14 en 15 december Grote Zaal Parktheater

Twee jaar geleden ontstond het samenwerkingsverband ‘Stedelingen’, tussen Het Parktheater, Stichting Carte Blanche en Lunetzorg om mensen met een verstandelijke beperking een podium te bieden.

In de eerste voorstelling stonden de stad en haar bewoners centraal, in hun strijd om het bestaan, hun eenzaamheid en het verlangen naar liefde. De voorstelling was een groot succes en zorgde ervoor dat de creatieve mogelijkheden van deze vaak miskende groep mensen in onze samenleving zichtbaar werden.

Ondanks de beperkingen, die het corona virus veroorzaakten werd er doorgewerkt, dit resulteerde in de voorstelling ‘Richard de Derde’ gebaseerd op het gelijknamige stuk van William Shakespeare onder regie van Liesbeth Reeser.

Niemand anders dan Shakespeare heeft zo prachtig geschreven over macht en onmacht, goed en slecht, waanzin en liefde, over gebrek aan eigenwaarde en de woede naar de samenleving die dat kan veroorzaken. Universele thema’s, die in deze voorstelling zo worden verbeeld, dat de vaak taalkundige afstand opgeheven wordt.

Richard de Derde vormt tezamen met ‘Hendrik de Vijfde’ en ‘King Lear’ de basis voor ‘De Koning is dood; leve de koning’ die op 14 december in het Parktheater in première gaat.