ANBI status

Stichting Carte Blanche beschikt over een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Met het oog op het behoud van de ANBIstatus is Carte Blanche verplicht diverse gegevens openbaar te maken. Hieronder treft u deze gegevens.

RSN/fiscaal nummer: 62.98.059

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het uitgangspunt van CB is het maken van podiumkunst waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking samenwerken. Handicaps en hang-ups worden niet weggemoffeld maar zijn de motor om de eigen talenten te onderzoeken, (voor)oordelen bij de kop te pakken en er vorm aan te geven in spel, beweging, beeldend werk en gedichten. Bij dit werkproces kunnen andere professionele kunstenaars betrokken worden.
De deelnemers volgen een unieke opleiding, een vormingstraject middels het werken in workshops en de Werkplaats en werken naar voorstellingen toe, waardoor zij op een “hoger” plan kunnen komen, zowel op persoonlijk als op artistiek niveau.
De deelnemers worden met zorg en liefde begeleid en gedurende het ontwikkelingsproces wordt samen (vaak in overleg met de achterban) gekeken naar de mogelijkheden en het talent van de deelnemers om zich verder te  ontwikkelen.
Naast podiumkunst, theater, dans, beweging en muziek, werken de deelnemers ook aan beeldende kunst, proza en poëzie. Deze kunstuitingen ondersteunen het ontwikkelingsproces van de deelnemers.

Carte Blanche is tevens een broedplaats voor het ontwikkelen van vrije producties. Nieuwe inzichten en ervaringen die voortkomen uit het werken aan de vrije producties dienen als voeding en inspiratie voor de opleiding (de workshops en de werkplaats). Omgekeerd dient de opleiding als inspiratie voor de vrije producties.

Speerpunten intern
Nieuwe spelersgroep starten
4 jarenplan 2017-2021 ontwikkelen
Voorstelling: de dood
Bijscholing

Speerpunten extern
Samenwerkingsverbanden leggen met andere kunstenaars en groepen
Samenwerken met het (speciaal) onderwijs
Op andere locaties dan de eigen spelen, meer 'naar buiten' treden
Tournee: de dood

Beloningsbeleid
Enkele bestuursleden ontvangen vooralsnog een vrijwilligersvergoeding, anderen niet.
Het loonbeleid voor de medewerkers in loondienst is beneden het CAO zorg en COA theater.
Freelancers die worden ingehuurd krijgen een vergoeding in overleg, en in verhouding met het loon van de vaste krachten.

Inhoudelijk jaarverslag 2017
Klik hier voor het inhoudelijk jaarverslag

 Financieel jaarverslag 2017
klik hier voor het financiele jaarverslag


 

carte blanche
geeft ruimte

Gerard Luijkenaar
Gerard Luijkenaar

Meer informatie >>
 
Facebook Twitter