Werkplaats producties

De Werkplaats, de vaste spelersgroep van Carte Blanche, maakt ongeveer jaarlijks een nieuwe voorstelling. Inspirattiebron voor de voorstellingen zijn altijd de spelers zelf. We putten uit eigen verhalen en vinden daarbij vaak aansluiting in bestaande teksten, verhalen van anderen, muziek en kunst. Deze voorstellingen worden met regelmaat weer opgefrist om te spelen op andere locaties. 

Voorstellingen van de afgelopen tijd:

Ooit ga je dood: op verzoek van het Netwerk Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkte Carte Blanche met de Werkplaats mee aan de film Ooit ga je dood. Rode draad voor deze docufilm, vormden de repetities voor de gelijknamige theatervoorstelling.
De voorstelling neemt je mee langs diverse herkenbare situaties die te maken hebben met doodgaan, afscheidnemen en rouw. Het Netwerk had met dit project het doel om de dood meer bespreekbaar te maken binnen de kringen van mensen met een verstandelijke beperking. We ontdekten dat het eigenlijk voor heel veel mensen een lastig onderwerp is, maar ook dat erover praten en spelen de dood een beetje lichter maakt en soms zelf grappig. Want de dood is lastig, maar het leven soms ook.

Heartbreak Hotel: een voorstelling over verlangen en intimiteit. In Heartbreak Hotel komen, bedreven door verlangen naar intimiteit, de verloren, onzekere, teleurgestelde, mislukte geliefden om hun verhaal te vertellen en zich te laven aan elkaars tranen. Die tranen mogen hier vloeien, misschien spoelen ze onze harten schoon en krijgt de liefde weer een kans. Maar hoe doe je dat met al je open wonden, littekens en onzekerheden. Uiteindelijk zal je ondanks alles je eigen keerpunt zijn, je eigen heelmeester.
Foto Bas Mariën

Woyzeck: Zijn wij marionetten aan de touwtjes van onbekende machten? Worden we nog steeds geregeerd door een wetenschap die waardeoordelen voor feiten aanziet en de moraal voor de waarheid? Woyzeck is een mens. Woyzeck denkt, voelt, huilt, is angstig. Hij verkoopt zijn lijnf, zijn waardigheid en zelfrespect voor een boterham. Van hem wordt door anderen verondersteld dat hij geen gevoel heeft, geen moraal heeft en geen verstand. Dat hij niet jaloers kan zijn en van zijn kind kan houden. Woyzeck heeft een pijn en woede, die pas wordt opgemerkt als het te laat is.
Foto Bas Mariën

Ik ben geboren, punt uit!: De kinderarts zegt tegen de ouders: 'Uw kind heeft extra zorg nodig. Er is iets mis. U zult er rekening mee moeten houden dat ze nooit dit en nooit dat zal kunnen. Dat ze niet zelfstandig kan wonen of fietsen of op vakantie gaan. Dat het krijgen van eigen kinderen bij deze afwijking beslist af te raden is.' De hoge verwachtingen van de ouders, de hoop, de blijdschap en fantasie over een toekomst zijn omgeslagen in hun tegendelen. En het kind? Het kind weet dat niet, dat is bezig met leven. Het is vrij. Het kind is geboren. Punt uit.
foto Bas Mariën

 
Facebook Twitter