Personen in beeld

carte blanche
geeft ruimte

Gerard Luijkenaar

Een wereld creëren waarin een zinvol bestaan mogelijk is

Ik heb Stefan eind tachtigerjaren leren kennen bij Amai (een theatergroep werkzaam o.l.v. Jochem Royaards in een fabriek in Geldrop). Op de momenten dat ik daar meespeelde heb ik genoten van de samenwerking met de velen die daar aan deelnamen en Stefan en ik hebben elkaar daarna eigenlijk nooit meer uit het oog verloren. Wij kunnen zo'n plezier hebben met waar we mee bezig zijn. Onbetaalbaar. Dat bracht en brengt ons bij elkaar.
Carte Blanche  is een geweldige onderneming waarbij ik probeer anderen die het minder getroffen hebben in het leven mee te nemen naar een hoopvolle wereld of in staat te stellen een eigen wereld te creëren waarin een voor hen zinvol bestaan mogelijk is. Ik probeer dat te doen door mee te spelen, mee te doen in het denken en maken van voorstellingen. Het is een manier waarmee je iets duidelijk kunt maken en je stem kan laten horen. Voor alle 'lastige' talenten van belang daarvoor een vorm te vinden.
Ik denk mee op artistiek vlak, speel mee, motiveer en houd de boel aan de gang.

carte blanche
geeft ruimte

Gerard Luijkenaar
Gerard Luijkenaar

 
Facebook Twitter