Personen in beeld

carte blanche
geeft ruimte

Liesbeth Reeser

Van de zorg en het onderwijs naar het theater
Na geruime tijd als verpleegkundige en groepsleider binnen de zorg gewerkt te hebben besloot Liesbeth in 1994 haar ontslag te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe carrière. Reden voor dit ontslag was de verregaande formalisering en protocolisering, die er in die periode binnen de zorg plaatsvond. Liesbeth zag haar werk, dat ze tot dan toe met liefde had gedaan, steeds verder verworden tot een takenpakket, waarin steeds minder plaats was voor direct contact met de mensen, maar  steeds meer de nadruk kwam te liggen op het formele en didactisch-technische aspect van haar functioneren. Steeds meer vergaderingen, intervisies en rapporten, steeds minder momenten waarop ze haar eigenlijke werk, communiceren met cliënten, uit kon oefenen.

Na een overstap naar het onderwijs, waar ze les gaf aan leerling verpleegkundigen en -groepsleiders, werd in de lente van 1998 het eerste contact met de nog zeer jonge stichting Carte Blanche gelegd. In het onderwijs had toen door verregaande bezuinigingen en reorganisaties, de boven genoemde verkilling al toegeslagen, dus ook daar was er geen gunstig werkklimaat te vinden voor haar ambities.

Naast haar werk als hulpverleenster had ze als semiprofessionele haar sporen als speelster en theatermaakster verdient, bij Carte Blanche kon zij haar actrice verder scholen en ontwikkelen en haar organisatorische en inhoudelijke 'know how' ten dienste stellen van de uitdagingen, waar Carte Blanche op dat moment voor stond. De ervaringen die ze in de 'zorg' opdeed zijn later van onschatbare waarde gebleken voor het spel inhoudelijke werk van Carte Blanche.

Voedend spelen
Samen met Stefan Jung ontwikkelde Liesbeth het 'voedend' spelen, een manier om via spel veranderingsprocessen bij 'de lastige talenten' in gang te zetten en rollen te verdiepen. Taal als voornaamste middel om theatervoorstelling met bv. mensen met een verstandelijke beperking te maken blijkt steeds opnieuw niet te werken omdat het abstraheren van bepaalde gevoelens en ervaringen  naar theatrale scènes voor deze groep haast onmogelijk is. Veel beter is het om direct in een spel situatie met hun te communiceren en hen  uit te dagen om niet alleen te doen wat er gezegd wordt, maar zelf op zoek te gaan naar hun eigen creatieve potentieel. Dit 'voedend spelen' is een van de belangrijkste uitgangspunten van het werk van Carte Blanche en heeft er tot nu toe voor gezorgd, dat de spelers zich konden ontwikkelen tot authentieke creatieve persoonlijkheden, met een werkelijke eigen inbreng.

Inmiddels is Liesbeth Reeser, naast het artistieke werk wat zij samen met Stefan Jung doet, ook als zakelijk leider binnen de Stichting actief. 

(Solo)voorstellingen van Liesbeth Reeser

carte blanche
geeft ruimte

Liesbeth Reeser
Liesbeth Reeser
" 'Voedend spelen' is een van de belangrijkste uitgangspunten van het werk van Carte Blanche."
 
Facebook Twitter