Stage bij Carte Blanche

Carte Blanche vindt het belangrijk en waardevol leerlingen en studenten in huis te hebben, te laten zien wat we doen en hoe we werken. Bij Carte Blanche hechten we er veel waarde aan dat er wordt samengewerkt tussen mensen met en mensen (zongenaamd) zonder beperking. Carte Blanche is een goede stageplek als je je interesseert voor mensen, als je affiniteit hebt met kunst en cultuur. Carte Blanche is een erkend leerbedrijf. De inhoud van de stage wordt met stagair, medewerker van Carte Blanche en studiebegeleider van school bepaald. Er worden leerdoelen vastgesteld en afgesproken hoe en wanneer de stage afgerond wordt.
Omdat het werken met een grote diversiteit aan mensen centraal staat bij Carte Blanche en wij verwachten dat je als stagair een ieder met openheid tegemoet treedt, is het mogelijk dat je jezelf ook tegenkomt. Ontdekken wie je bent, wat je wensen en ambities, maar ook je eigen beperkingen zijn is onderdeel van de stage.
Voor alle stages geldt: er is beperkt plaats

Maatschappelijke stage
Op veel scholen is een vast onderdeel in het curriculum de maatschappelijke stage. Doel van deze stage is het kennismaken met een bedrijf of instelling. Je bent ongeveer vier dagen hier en draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dagelijks heb je een gesprek met een van de mensen die hier werken en is er ruimte voor vragen en het delen van ideeën en meningen.

Stage Welzijn (CMV/SPH/ SCW)
Je maakt kennis met Carte Blanche, de werkwijze en de mensen die hier over de vloer komen. Je draait mee in de dagelijkse gang van zaken op de dagen dat je aanwezig bent en neemt actief en respectvol contact op met de groepen om zodoende de (latente) vragen en behoeften te achterhalen van het werkgebied. Je werkt aan een project, bent (mede) verantwoordelijk voor organisatie, planning en raakt bewust van de financiële zaken rond het project. Regelmatig vinden er gesprekken plaats over de voortgang van de stage, de zaken waar je zelf tegenaan loopt en is er ruimte om vragen te stellen en de opgedane ervaringen in breder perspectief te zetten.
Silvie Jorissen: "Een betrokken en oprechte stageplaats. Ik heb hier een groei doorgemaakt op zowel het werkgebied als op persoonlijk vlak. Dit omdat er ruimte is voor eigen ideeën, meningen en opvattingen. Je mag hier zijn wie je bent!"

Stage Theater en Beeldend
Je maakt kennis met Carte Blanche, de werkwijze en de mensen die hier over de vloer komen. Je draait mee met de Werkplaats, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme stoornis of psychiatrische achtergrond.  Je stage bestaat uit een observatiedeel en een speeldeel. Je bent werkzaam als acteur en leert wat voedend spelen inhoudt. Je maakt scenes met de andere spelers en ontdekt de talenten.. Het zou kunnen zijn dat je meespeelt in een voorstelling. Je gaat in gesprek met de andere spelers en onderzoekt wat de werkwijze van Carte Blanche in theater betekent voor de spelers. Je kunt verwoorden wat het jou zelf brengt, creëert je mening en stelt vragen.  Je ontwikkelt een visie op het maken van theater met mensen met een beperking.
Ook voor een stage in de beeldende kunst kunt je hier terecht. Je draait mee op de woensdagen in het atelier en verzorgt na verloop van tijd zelf opdrachten voor de Woensdaggroep. Je ontwikkelt een visie op het maken van beeldende kunst met mensen met een beperking en kunt de werkwijze van Carte Blanche in breder perspectief plaatsen.

Stage overig
Het gebeurt soms dat een student aanklopt uit een heel andere studierichting. Zo hebben we hier studenten in huis gehad van de filmacademie die een reportage moesten maken. 

Ook is het mogelijk om stage te lopen op kantoor, te denken valt aan Publiciteit en Marketing. 

 

 
Facebook Twitter