Op school

 Nieuws!
27 november organiseert Carte Blanche een openbare werkochtend met de Werkplaats.Deze openbare werkochtend is onder meer bedoeld voor leerlingen uit het VSO die zich orriënteren op werk of stage, want ook dat kan bij Carte Blanche. Je werkt een ochtend mee zodat je kunt ervaren of acteren als beroep iets voor je is. Wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar informatie@carteblanche.nu of bel met 040-2451739
Draag kleding waar je lekker in kunt bewegen en dans- of sportschoenen voor binnen.

 

Nieuws!
Carte Blanche en het Parktheater slaan de handen ineen! 28 mei 2018 speelt de Werkplaats een voorstelling in het Parktheater voor leerlingen uit het VSO. Donateurs hebben het mogelijk gemaakt dat we deze voorstelling inclusief busvervoer van en naar school gratis kunnen aanbieden. De voorstelling vindt eind van de ochtend plaats. Vraag uw schooldirectie naar meer informatie of neem contact met ons op.

In een snel veranderende tijd, is creativiteit een belangrijke eigenschap. Wie creatief is, durft te dromen, uit te proberen, te falen, leren en weer doorgaan. Wie creatief is zoekt oplossingen  buiten de kaders. Wie creatief is, is in staat het eigen leven vorm te geven en dat van anderen te kleuren. je bezig houden met kunst en cultuur geeft je inzichten in jezelf en de wereld om je heen. Het is dus eigenlijk ondenkbaar dat je tijdens je schoolloopbaan niet met kunst en cultuur bezighoudt!
Bij carte Blanche is kunst altijd zowel middel als doel. Met onze voorstellingen en workshops hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en studenten maar net zo goed in gesprek te gaan over wat we maken, waarom je iets mooi vindt of juist niet en hoe theater, beeldende kunst, muziek en poëzie jouw visie op de wereld handen, voeten, ogen en oren geven.

Bij Carte Blanche zijn wij ervan overtuigd dat kunst maken en ervaren bijdraagt aan de zelfontplooiïng van ieder kind. Kunst gaat over de wereld om je heen, over jou in die wereld, over hoe jij tegen de wereld aankijkt. Door kunst te ervaren en maken reflecteer je op de wereld en leer je jezelf beter kennen. Obstakels en beperkingen die je ervaart in het leren, kunnen voor de kunstenaar in jou juist de motor zijn om te creëren!

Carte Blanche speelt voorstellingen voor het onderwijs. Voorstellingen met thema's als pesten, liefde en seksualiteit, rouwverwerking, het recht om te bestaan, vrijheid en gevangenschap, broer of zus zijn van iemand met een beperking.
Het is mogelijk om aan de voorstelling een educatief programma te koppelen.
Carte Blanche verzorgt workshops. In deze workshops gaat ieder op zoek naar de oorsprong van de eigen talenten en ambities. De metaforen die we gebruiken stellen je in staat te fantaseren en van een afstandje te kijken naar jezelf. 
Carte Blanche beschikt over voldoende kennis en ervaring om SOVA-lessen te verzorgen of ondersteunen.
Carte Blanche verzorgt theaterlessen in het (speciaal) onderwijs.

Wij verzorgen voorstellingen en workshops of activiteiten op maat in het speciaal onderwijs, maar ook voor MBO en HBO opleidingen Zorg en Welzijn en Theater. Neem voor meer informatie contact op met Femke Jonas: Femke@carteblanche.nu

 
Facebook Twitter