MBO/HBO Zorg en Welzijn

Carte Blanche slaat bruggen tussen mensen. Mensen met en zonder verstandelijke beperking en anderen. Het werkveld van Carte Blanche balanceert op het snijdvlak tussen cultuur en welzijn. Kunst is bij ons altijd zowel middel als doel. Bij Carte Blanche kijken en luisteren we met aandacht naar de mensen die bij ons komen en geven ze ruimte om te zijn wie ze zijn, te zeggen wat ze willen zeggen en zich te ontwikkelen tot professionele kunstenaars, acteurs. 
Studeer je aan het MBO of HBO in de richting Zorg en Welzijn dan is de kans aanwezig dat je na je opleiding te maken gaat krijgen met deze doelgroep. Omdat Carte Blanche een andere benadering heeft dan puur alleen een zorgbenadering is het interessant, leerzaam en leuk om een workshop, project, voorstellingbezoek of stage te organiseren binnen je opleiding.

Workshops, projecten en voorstellingen
In de workshops en projecten die we aanbieden zullen we er steeds naar streven in een gemengde groep te werken met studenten en mensen die bij ons werken als dagbesteding. De uitwisseling en samenwerking is soms confronterend. We rekenen af met (voor)oordelen waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds begrip en respect. Je leert van elkaar.

Een dag meedraaien met de Werkplaats: Het is mogelijk om met een aantal leerlingen van je opleiding een dag of dagdeel mee te werken met de Werkplaats.
Voorstelling in 2 dagen: In gemengde groepjes werken leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn samen met spelers van de Werkplaats. Alle groepjes krijgen een eigen regisseur en maken in twee dagen tijd een korte presentatie. Samenwerking en uitwisseling staan hierbij centraal. Aan het eind van de tweede dag worden de presentaties aan elkaar getoond in de theaterzaal van Carte Blanche
 

Stage bij Carte Blanche
 

Stichting Carte Blanche is een erkend leerbedrijf en staat geregistreerd bij kenniscentrum G.O.C. (www.goc.nl) en Calibris.

 
Facebook Twitter