MBO/HBO theater

Carte Blanche slaat bruggen tussen mensen. Mensen met en zonder verstandelijke beperking en anderen. Het werkveld van Carte Blanche balanceert op het snijdvlak tussen cultuur en welzijn. Kunst is bij ons altijd zowel middel als doel. Bij Carte Blanche kijken en luisteren we met aandacht naar de mensen die bij ons komen en geven ze ruimte om te zijn wie ze zijn, te zeggen wat ze willen zeggen en zich te ontwikkelen tot professionele kunstenaars, acteurs. 

Studeer je aan een theateropleiding binnen het MBO- of HBOonderwijs, of ben je docent aan een theateropleiding, dan is de kans aanwezig dat je ooit in je carriere theater zult maken met of voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme stoornis, psychiatrische achtergrond of andere hindernissen.

Bij Carte Blanche maken we theatervoorstellingen voor een breed publiek. Onze acteurs zijn professionele acteurs met en zonder beperking. De acteurs ontwikkelen zich zowel vaktechnisch als op sociaal-emotioneel gebied. Theater is bij ons geen therapie, maar wie leert, trots is op wat hij maakt, contacten met anderen heeft, voelt zich prettig, zekerder. Bij Carte Blanche leren we van elkaar. Ieder heeft een ander talent, andere mogelijkheden, een andere kijk op de wereld. Samenwerken opent ogen, laat met regelmaat je gevestigde zekerheden op hun grondvest schudden. Deze wederzijdse nieuwsgierigheid typeert de mensen bij Carte Blanche.

Workshops, projecten en voorstellingen
In de workshops en projecten die we aanbieden zullen we er steeds naar streven in een gemengde groep te werken met studenten en mensen die bij ons werken als dagbesteding. De uitwisseling en samenwerking is soms confronterend. We rekenen af met (voor)oordelen waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds begrip en respect.

Een dag meedraaien met de Werkplaats: Het is mogelijk om met een aantal leerlingen van je opleiding een dag of dagdeel mee te werken met de Werkplaats.
Voorstelling in 2 dagen: In gemengde groepjes werken leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn samen met spelers van de Werkplaats. Alle groepjes krijgen een eigen regisseur en maken in twee dagen tijd een korte presentatie. Samenwerking en uitwisseling staan hierbij centraal. Aan het eind van de tweede dag worden de presentaties aan elkaar getoond in de theaterzaal van Carte Blanche
Workshops: zie voor ons aanbod van bestaande workshops DOET/workshops
Zien van onze voorstellingen: kom kijken naar onze voorstelling en praten met de acteurs. Zie voor het aanbod: DOET/voorstellingen

Stage bij Carte Blanche
Stichting Carte Blanche is een erkend leerbedrijf en staat geregistreerd bij kenniscentrum G.O.C. (www.goc.nl) en Calibris.

 
Facebook Twitter