In de zorg

Carte Blanche heeft inmiddels een ruime ervaring opgedaan in het werken met mensen die op enige wijze te maken hebben gehad met de zorgsector: psychiatrische patiënten, psychiaters en psychologen, ziekenhuispersoneel, WMO-ambtenaren, mantelzorgers, familieleden en naasten.

Op verzoek maken we voorstellingen, verzorgen we workshops. Voor cliënten, maar ook voor de hulpverlening of familie van. We stimuleren gemengde groepen in de workshops omdat we ervan overtuigd zijn dat je van elkaar kunt leren, wat een behandeling, een methodiek of nieuwe regelgeving binnen een organisatie ten goede kan komen.

Onze voorstellingen en workshops kenmerken zich door die wil om elkaar te leren kennen en zodoende je te kunnen verplaatsen in elkaars situatie, ook al bestaat die uit tegengestelde belangen. Zowel de voorstellingen als de workshop bieden een opening om met elkaar in gesprek te gaan en zijn zodoende uitermate geschikt voor een studiedag of congres.

 
Facebook Twitter