In de psychiatrie

Als patiënt terecht komen in de psychiatrie betekent een erkenning dat je je eigen leven niet meer volledig zelfstandig kan sturen. Soms heb je dat zelf niet erkent, maar je omgeving wel. En dat is voor alle betrokkenen soms verwarrend.

Carte Blanche is al meermalen gevraagd een voorstelling op maat te maken. Deze zijn tot stand gekomen na gesprekken met met alle partijen, meestal rond een bepaald onderwerp. Meest recente onderwerpen zijn geweest: de Triadekaart en ook in bredere zin de samenwerking tussend de verschillende betrokkenen rondom een cliënt. De makers en spelers van Carte Blanche hebben ook ieder op hun eigen manier in hun leven ervaring en kennis opgedaan binnen de psychiatrie. Als cliënt, als ouder van, als verpleegkundige en therapeut, als vriend van..." Deze ervaringen worden naast de gesprekken uiteraard meegenomen een repetitie proces in. Alle gesprekken en vooronderzoeken hebben geresulteert in de voorstelling DOORDRAAIEN, die met kleine aanpassingen steeds weer op maat gemaakt kan worden. Al dan niet voorzien van voor- en of nagesprek.

DOORDRAAIEN

De wereld draait door. Doordraaien betekent doorgaan, volhouden. Als de wereld ophoudt met draaien, betekent dat het einde van de wereld. Als je geestelijk in moeilijkheden raakt, voelt dat vaak alsof de wereld ophoudt met draaien. Doordraaien betekent dan doldraaien, in de mallemolen van het leven, losslaan van je fundament. Je dwaalt door je eigen bestaan, zonder anker of bestemming.

De voorstelling DOORDRAAIEN is ontwikkeld voor de psychiatrie: psychiaters, hulpverleners, cliënten en hun familie en mantelzorgers. DOORDRAAIEN legt in verschillende scenes en met een draaideur als metafoor, de onderlinge relaties, de knelpunten en de moeilijkheden in communicatie tussen al deze betrokkenen bloot.  Hoewel deze partijen hetzelfde doel nastreven, namelijk het helpen van de cliënt zodat deze weer in de maatschappij kan functioneren, handelen ze allemaal vanuit hun eigen, vaak eenzame eiland. DOORDRAAIEN biedt met een uitvergrote werkelijkheid openingen om met elkaar in gesprek te gaan.

Foto Bas Mariën

Praktische informatie

Speeloppervlak: minimaal 8 bij 8 meter
Duur: minimaal 40 minuten, maximaal 90
Voor- of nagesprek mogelijk
Contact: informatie@carteblanche.nu of 040-2451739

 
Facebook Twitter