WMO

Nederland zit al een tijdje in de transitie naar de WMO. Veranderingen volgen elkaar nu snel op en iedereen is bezig om zich voor te bereiden op wat er komen gaat: bezuinigingen, veranderingen binnen het PGB en vanaf 2015 zal ook de verantwoordelijkheid voor begeleiding en verzorging van hulpbehoevende inwoners niet meer bij de centrale overheid, maar op het bordje van de gemeente terecht komen.
Zo'n verandering brengt veel met zich mee: nieuw beleid, andere werkzaamheden voor medewerkers van de gemeente, uitbesteding, nieuwe regels, het in kaart brengen van wat er allemaal al is, enzovoorts. Doorgaans vinden we verandering lastig, eng, onveilig omdat je niet weet wat er komen gaat. Toch biedt verandering ook kansen tot verbetering en ontwikkeling.

Carte Blanche is al geruime tijd bezig zich voor te bereiden op de komst van de WMO, maar wil ook graag met de expertise die inmiddels is opgebouwd, de gemeente ondersteunen in de komende stappen van de transitie naar de WMO en wel in de vorm van workshops specifiek gericht op de zogenaamde 'keukentafelgesprekken'. 

keukentafelgesprekken

Een praatje maken, dat kan toch niet zo moeilijk zijn? je doet het iedere dag in veel verschillende situaties. Elk gesprek heeft een eigen doel, regels of richtlijnen die je in acht neemt en een eigen manier van benaderen, vertrouwen scheppen en contact maken. Echter heb je vaak niet voldoende aan je alledaagse regels, richtlijnen en ervaring bij de keukentafelgesprekken met cliënten. Voor deze gesprekken, die het verdere traject van een hulpbehoevende inwoner gaat bepalen, zijn gesprekstechnieken, aandachtspunten, je doel bepalen, weten wie je voor je hebt en de sfeer in het gesprek van groot belang. Er ligt een aantal valkuilen op de loer tijdens een keukentafelgesprek. 

Tijdens de workshop zullen de volgende punten aan bod komen:
* Theoretische introductie op de kenmerken en symptomen van mensen met een verstandelijke beperking, autismestoornis en psychiatrische achtergrond
* Interview met een ervaringsdeskundige
* Introductie op gesprekstechnieken gericht op de doelgroepen: met met een verstandelijke beperking, autismestoornis en psychiatrische achtergrond
* Voeren van een gesprek met een ervaringsdeskundige
* Nabespreking en persoonlijk advies per deelnemer
Gedurende de workshop zullen acteurs van Carte Blanche in scenes hun reflectie geven op de WMO

Praktische informatie

Duur: halve dag (09.30-13.00 uur of 13.00-16.30 uur) een aansluitende of startende lunch is mogelijk tegen meerprijs
Aantal deelnemers: 4-6 personen per workshop
Kosten: €150,- per deelnemer

 
Facebook Twitter