De Werkplaats

Talentontwikkeling in opleiding en voorstellingen

De Werkplaats, waarmee Carte Blanche in 2000 is gestart, geeft lastige talenten ruimte om hun creativiteit te ontwikkelen. Mensen met een verstandelijke beperking, autisme stoornis, psychiatrische achtergrond en anderen volgen een programma waarin theater, beweging, beeldende kunst, poëzie en muziek centraal staan. Beperkingen en hindernissen worden niet weggemoffeld, maar vormen de motor om kunst te maken.
De artistieke leiding ligt in handen van Stefan Jung, Liesbeth Reeser, Gerard Luijkenaar en Johnny Mirer. Nu en dan worden er gastdocenten uitgenodigd om te komen werken met de spelers van de Werkplaats.

De bijzondere kracht van Carte Blanche en van de Werkplaats in het bijzonder is dat spelers met en zonder beperking met elkaar samen werken. We zijn er namelijk van overtuigd dat we allemaal van elkaar kunnen leren, omdat we allemaal anders tegen het leven aankijken, andere ervaringen hebben. En tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat we allemaal op elkaar lijken. We zijn verschillend, maar gelijkwaardig.

Voorstellingen als eye-opener
Er vinden regelmatig presentaties en voorstellingen plaats, waarin ieders talent en de kracht van de groep tot z’n recht komt. De voorstellingen ontstaan op basis van improvisaties rond een thema. Wat de spelers vinden, voelen en meemaken, is uitgangspunt en onderwerp van spel. Soms maken we een bewerking van een bestaand toneelstuk, waar we raakvlakken zien met onze eigen levens.
We vinden het belangrijk dat de voorstellingen gezien worden door een breed publiek. De voorstellingen van de Werkplaats zijn dikwijls een eye-opener voor het publiek. Grenzen vervagen tussen de acteurs met en zonder beperking, het publiek herkent zichzelf als mens of begrijpt ineens dat mensen met een beperking kampen met dezelfde gevoelens als zijzelf. De voorstellingen dragen zodoende bij aan het empowerment en emancipatieproces van onze spelers. Carte Blanche ziet daar een grote verantwoordelijkheid voor zich weggelegd.

Jaarprogramma
De spelers volgen in de Werkplaats gezamenlijk een jaarprogramma bestaande uit 4 dagdelen, op de maandag en de dinsdag, gedurende 40 weken. We werken aan spelvaardigheden, lichaamsbewustzijn, samenwerken. Muziek en bewegen maken een groot onderdeel uit van de theateractiviteiten.
Daarnaast bieden we op de woensdag een deelprogramma aan. Daarin wordt tempo en inhoud individueel bepaald.Beeldend werk staat deze dagen meer centraal, evenals het samen koken en eten tussen de middag.

De opleidingsgroep en de voorstellingsgroep van de Werkplaats
Bij voldoende nieuw animo splitst Carte Blanche de Werkplaats in een voorstellingsgroep (spelers die al lang bij Carte Blanche acteren) en een opleidingsgroep. Deze opleidingsgroep werkt parallel met de voorstellingsgroep van de Werkplaats op maandag en dinsdag (en uitbreidingsmogelijkheid met woensdag). De deelnemers maken kennis met de manier van werken van Carte Blanche, met de beginselen van acteren, en andersom maken wij kennis met de deelnemers, hun talenten en ambities. Er zal regelmatig uitgewisseld en samengewerkt worden.

Het werkplaatsprogramma fungeert als dagbestedingsvorm.
We nodigen je van harte uit om te komen kijken of spelen in de Werkplaats van Carte Blanche iets voor jou is? Omdat je natuurlijk niet van te voren kunt inschatten of acteren bij jou past, biedt Carte Blanche de mogelijkheid om zes weken mee te draaien. Daarna volgt een gesprek waarin we samen bekijken of de Werkplaats dé plek voor jou is.

De voorstellingen die de Werkplaats tot nu toe heeft gespeeld.

 
Facebook Twitter