Workshops

Metaforen zijn bij uitstek geschikt om iemands creativiteit te voeden. Ze stellen ons in staat om op een andere manier en van een afstandje naar onszelf te kijken. Naar onze eigen motieven, drijfveren en ambities en zo ook naar de wereld om ons heen. Metaforen vormen de basis van onze workshops. Metaforen geven de deelnemers een kader waarbinnen ze kunnen fantaseren, denken, dromen en doen.

Bestaande workshops zijn:
Mijn Land  De contouren van je eigen lichaam vormen de grenzen van je land. Je schildert het binnenland, het buitenland. Middels interviews maak je een reis door je eigen land en brengt zo je ambities en obstakels in kaart.
Over de Grens Je verkent de grenzen van je eigen land en onderneemt met volle bepakking een tocht naar het buitenland
Tegen de Stroom De rivier als metafoor. Hoe voelt het om met de stroom mee te gaan en zwem je wel eens tegen een stroom in? Een workshop vol bewegen, muziek, schilderen en verhalen.
De Bult  Je onderzoekt in deze workshop zowel de weg die je tot nu toe (tot op de dag van vandaag) hebt afgelegd de berg op en werpt een blik je toekomst in.
De Kast Een workshop over bewaren en vergeten. Over dingen die je liever wegstopt maar die steeds terugkomen en dingen die je juist liever niet vergeet, maar die je je voelt ontglippen. Over kastjes, geheime laatjes, opbergsystemen en geschiedenis.
Bruggen Bouwen  is een workshop voor kinderen en hun ouders over pesten. Wie ben je en hoe zoek je naar aansluiting met anderen?
Flessenpost Deze workshop nodigt mensen met een verslaving uit om op een andere manier naar zichzelf te kijken met als doel de eigenwaarde te vergroten. 
De Koffer Stel, je moet je land verlaten. Je weet niet of je ooit nog terugkeert en je kunt maar één koffer meenemen op je reis naar het onbekende. Wat neem je dan mee? En hoe ziet je koffer eruit? Een workshop waarin de koffer je paspoort wordt.
De Stad Een workshop voor groepen. Als je op een nieuwe plaats komt waar je mag gaan wonen, hoe ziet die plaats er dan uit? Je huis, je omgeving? En hoe ziet die nieuwe samenleving eruit? Je ontwikkelt nieuwe gebruiken, regels misschien. Een workshop op het spanningsveld tussen individu en groep.

Voor wie
In principe zijn alle workshops voor iedereen toegankelijk, individueel of in groepsverband.
Potentiëel nieuwe spelers voor de Werkplaats volgen de workshop Mijn Land maar ook zijn de workshops uitermate geschikt voor zorginstellingen, onderwijsorganisaties, bedrijven en ambtenaren WMO. Zowel voor leidinggevenden, medewerkers, cliënten, scholieren, studenten, bewoners.
We stimuleren het werken in gemengde groepen omdat we ervan overtuigd zijn dat we van elkaar kunnen leren en daarmee het begrip en respect voor elkaar kunnen vergroten.

Op maat
Naast de bestaande workshops ontwikkelen we nieuwe workshops in opdracht van bedrijven, zorginstellingen en onderwijsorganisaties, voor leidinggevenden, medewerkers, cliënten, bewoners en studenten. 

 
Facebook Twitter