Werkwijze

Een zoektocht
Het uitgangspunt in ons theater is het individu, wie iemand is. Theater heeft alleen maar zin als het iets bij mensen losmaakt, waardoor ze iets veranderen aan hun situatie.
Alles wat de mensen hier laten zien komt van henzelf. We sturen ze niet. We zetten geen staketsel klaar dat alleen maar afgemaakt of ingevuld hoeft te worden. Ze moeten zelf op zoek. Het is een zoektocht waarbij je oog moet hebben voor iemands onvolkomenheden en afwijkingen. Je moet niet proberen ze te verdoezelen, maar ze juist gebruiken.

Voedend spelen
Taal als voornaamste middel om theatervoorstellingen te maken blijkt steeds opnieuw niet te werken, omdat het abstraheren van bepaalde gevoelens en ervaringen  naar theatrale scènes voor deze groep haast onmogelijk is. Veel beter is het om direct in een spelsituatie te communiceren en hen uit te dagen om niet alleen te doen wat er gezegd wordt, maar zelf op zoek te gaan naar hun eigen creatieve potentieel. Dit 'voedend spelen' zorgt ervoor dat de spelers zich kunnen ontwikkelen tot authentieke creatieve persoonlijkheden, met een werkelijke eigen inbreng.

Metaforen
In spel maken we gebruik van metaforen. Metaforen stellen ons in staat om op een andere manier naar onszelf te kijken. Naar onze eigen motieven en drijfveren en zo ook naar de wereld om ons heen. Want een metafoor schept afstand. De metafoor in de workshop Mijn Land bijvoorbeeld, brengt specifieke eigenschappen, levensvragen, de ambitie en alle andere mogelijke delen van iemands persoonlijkheid in kaart. Maar het gaat zo ver en zo diep of wordt zo persoonlijk als iemand zelf wil. Iedere deelnemer heeft steeds de vrijheid om te zeggen: “Het gaat niet over mij, maar over mijn land”. Het blijft een verbeelding, fictie, een product van iemands fantasie. Hoewel een workshop als Mijn Land sterk individueel gericht is, kan het land niet worden gemaakt zonder de hulp van de anderen.

Samenwerking
In al onze activiteiten streven we steeds naar samenwerking. Tussen professionele acteurs en amateurs, tussen verstandelijk gehandicapten en normalen, tussen verschillende kunstdisciplines. We zoeken de ontmoeting in de overtuiging dat die ons verder brengt.

Een beleving op zich
Elke dag, elke voorstelling en elke workshop geeft de deelnemer de mogelijkheid zichzelf te ontdekken, ambitie te verkennen, kunst te maken en te beleven. Elke dag, elke voorstelling en elke workshop geeft de medewerkers de kans te leren van de deelnemers, inspiratie op te doen, te genieten van wat er gebeurt bij de deelnemers. Carte Blanche beleeft… Elke voorstelling geeft de toeschouwers de kans na te denken over wat zij hebben gezien, te genieten van theater gemaakt door de deelnemers en medewerkers van Carte Blanche, Carte Blanche te beleven.

 
Facebook Twitter